Konya Selçuklu Belediyesinden verilen ilanlara göre Selçuklu Belediyesi personel alımı yapacak. Selçuklu Belediyesi işçi alımları, iş ilanları, başvurular ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar yazımızda yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi Personel Alımı İlanı

Selçuklu Belediyesine bağlı olan Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesine 8 işçi alımı gerçekleşecek. İlan verilen kadrolar için aranan şartlar şu şekilde;

İş yeri: Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş.

Talep Sayısı: 8 Kişi

İstenen Meslek: 1 Harita Tekniker , 7 Şoför (yük taşıma)

Müracaat Koşulları

 • 25/09/1981 tarihli ve 2257 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • 22/06/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunun 30. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
  uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar. zimmet. irtikâp. rüşvet. hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik.
  güveni kötüye kullanma, hileli iflas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
  karıştırma. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
  suçlarından mahkum olmamak.
 • Fuhuş, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.
 • Şoförler için en az E sınıfı (eski ehliyetler için) veya C sınıfı (yeni ehliyetler için) sürücü belgesinin bulunması
 • Harita Teknikeri için en az B sınıfı sürücü belgesinin bulunması

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • 2 adet üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık
 • Adli sicil kaydı
 • Diploma fotokopisi
 • İkametgah ilmühaberi
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (mülakatta başarılı olan aday için istenecektir)
 • Sağlık kurulu raporu (Büro personeli olarak çalışabilir ibaresi olacak) ( mülakatta başarılı olan adaylardan istenecek)

Selçuklu Belediyesi personel alımı ilanının tüm ayrıntılarını paylaşmış bulunuyoruz. İlan hakkındaki düşüncelerinizi veya sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden iletebilirsiniz.


Yazı Kaynağı: https://www.personelalimibasvurusu.com/selcuklu-belediyesi-personel-alimi/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like